Bijstand voor zowel werkgevers als werknemers.

Goede werkgevers en goede werknemers kunnen onder invloed van bepaalde omstandigheden, soms in korte tijd, veranderen in minder goede werkgevers en minder goede werknemers. Het wederzijdse vertrouwen, nodig voor een vruchtbare samenwerking tussen werkgever en werknemer, kan worden aangetast, waardoor het belang van de onderneming en/of de arbeidsplaats van de werknemer in gevaar kunnen komen.Iedere situatie is uniek. Advisering is maatwerk.

Tijdig advies geeft inzicht in uw rechten en plichten en daardoor zekerheid als een bepaalde situatie of onenigheid zich voordoet.