Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Dit is veelal de ervaring van partijen die hun geschil aan de rechter hebben voorgelegd. Daarnaast worden in een gerechtelijke procedure de geschillen tussen partijen vaak aangescherpt.

Mediation is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting die, komend vanuit de Verenigde Staten, ook in Nederland steeds meer ingang vindt. De professionaliteit neemt snel toe, mede vanwege mediation door advocaten, specifiek op hun rechtsgebieden.

Mediation is een proces waarbij een onafhankelijke mediator en twee of meer partijen gedurende één of meer sessies het conflict en met name ook de onderliggende omstandigheden bespreken, met de intentie om tot een oplossing te komen die in geval van een succesvolle mediation wordt vastgelegd in een overeenkomst. Op het gehele proces is geheimhouding van zowel de mediator als de partijen van toepassing. In het onverhoopte geval dat de mediation niet succesvol is, kunnen partijen zich alsnog tot de rechter wenden.

Partijen die via mediation tot een oplossing zijn gekomen, hebben deze oplossing met ondersteuning van de mediator zelf bereikt. De verhoudingen blijven op de toekomst gericht.

 

“Kansen voor een onderlinge regeling hebben we goed doorgesproken en benut.”