Bij de oprichting en vervolgens bij het drijven van een onderneming heeft u te maken met veel aspecten en evenzoveel overeenkomsten. Informatie vooraf kan veel onduidelijkheid voorkomen. Iedere onduidelijkheid kan leiden tot een onenigheid. Een goed geïnformeerd ondernemer kent zijn marges en daardoor zijn speelruimte.

Juridische bijstand bij oprichtingen, fusies, overnames, ontvlechtingen van ondernemingen, de uitleg van regelingen en contracten,alsmede het opstellen van contracten vergt nauwe samenwerking tussen de advocaat en de ondernemer(s).

Iedere situatie is uniekAdvisering en het opstellen van contracten is maatwerk. Als zich een onenigheid heeft voorgedaan, is een snelle en adequate oplossing geboden.

 

“Haar betrokkenheid bij de zaak geeft meteen vertrouwen.”